unha ponte entre o rural e o futuro!

cremos No
RuRaL!

Quen somos?
REDE ABERTA somos un operador neutro de telecomunicacións galego, maiorista.

Que facemos en Galicia?
Estamos a despregar unha rede ultrarrápida de fibra óptica para impulsar a dixitalización do mundo rural galego.

Cal é o noso obxectivo?
Proporcionar ó rural de Galicia os medios necesarios para integrarse no mundo dixital e que a conectividade chegue a todo o territorio.

Porque en REDE ABERTA cremos no rural.

os nosos
Servizos

FTTH

FIBRA
ESCURA

CIRCUITOS
ETHERNET

SMART
CITY

A nosa instalación de fibra óptica é respectuosa co Medio Ambiente; promovemos e implementamos medidas, procesos e procedementos que causen o menor impacto posible. O noso compromiso é total e por iso un dos nosos puntos fortes é a sustentabilidade, garantindo en todo momento o cumprimento das mellores prácticas.

A nosa Responsabilidade Social Corporativa (RSC) sobre clientes, empregados, accionistas, comunidades locais, medio ambiente e sobre a sociedade en xeral é absoluta, promovendo unha comunicación aberta e fluída con todos os implicados co fin de actuar en todo momento dunha forma eficaz e responsable.

coidamos do
rural!

Únete a nós, a REDE ABERTA, unha empresa nova e dinámica, que cremos no valor das persoas e o traballo en equipo. Envíanos o teu CV. Estámoste esperando para, xuntos, facer crecer o rural de Galicia.
REDE ABERTA somos un provedor de solucións, unha rede para todos os operadores que queiran prestar servizos de telecomunicacións no rural de Galicia, en condicións de igualdade, competencia e non discriminación.

gústanos
o rural!

29/09/2020

Desconectados en el rural gallego: empresas y escuelas afectadas por la baja velocidad de Internet

29/09/2020

Un nuevo amanecer digital para la España vaciada

29/09/2020

Los sectores TELCO Y MEDIA ante la COVID-19

actualidade

Está dirixido principalmente ós Concellos para axudalos a integrar todos os seus servizos públicos creando unha rede intelixente a través da nosa infraestrutura de fibra.

Ethernet VPN fai posible o acceso directo sobre a nosa rede ofrecendo conectividade de nivel 2 entre as sedes do cliente. O servizo préstase en modalidade VLAN ou baseado en porto e en interfaces de 1 Gbps ou 10 Gbps.

O uso de fibra escura pode ser levado a cabo en dúas modalidades: aluguer ou IRU (Indefeasible Right of Use).

Fiber to the home: Permite ás compañías de telecomunicacións prestar servizos avanzados de ata 1 Gbps. de forma transparente e neutral ós seus clientes, desde o punto de interconexión co operador, ata o terminal de rede no domicilio do cliente final.